İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi - iisbf@gelisim.edu.tr


 Öğrenci Kulüpleri


ÖĞRENCİ KULÜPLERİ 
 
KULÜP BAŞKANI 
 
KULÜP DANIŞMANI 
 
MAİL ADRESİ
 
FİKRİ GELİŞİM KULÜBÜ
 
HAKKICAN KAYA
 
ÖĞR.GÖR. FATİH ÇETİN
 
fikrigelisimkulubu@ogr.gelisim.edu.tr
 
FÜTÜRİZM KULÜBÜ
 
AHMET ARİF GÜZELDERE
 
DR. ÖĞR. ÜYESİ SEMRA GEÇKİN ONAT
 
futurizmkulubu@ogr.gelisim.edu.tr
 
GELİŞİM LİDERLER KULÜBÜ
 
ABDULLAH PEHLİVAN
 
ÖĞR.GÖR HİDAYET YILDIZ
 
gelisimliderlerkulubu@ogr.gelisim.edu.tr
 
GENC FENERBAHÇELİLER KULÜBÜ
 
EMİRCAN BİÇER
 
DR. ÖĞR. ÜYESİ ERDAL ŞEN
 
gencfenerbahcelilerkulubu@ogr.gelisim.edu.tr
 
GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ
 
METE GÜLEÇ
 
DR. ÖĞR. ÜYESİ BEYAZ BAYER ÇELİK
 
gencgirisimcilerkulubu@ogr.gelisim.edu.tr
 
İLMİ GELİŞİM KULÜBÜ
 
RECEP GEVREK
 
DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİHAN LİMONCUOĞLU
 
ilmigelisimkulubu@ogr.gelisim.edu.tr
 
İŞLETME KULÜBÜ
 
ENES BUĞRA DUMLU
 
DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA YURTTADUR
 
isletmekulubu@ogr.gelisim.edu.tr
 
KARİYER VE KİŞİSEL GELİŞİM KULÜBÜ
 
BERAT AKTAN
 
ARŞ.GÖR.BURCU ÇOLAKOĞLU
 
kariyervekisiselgelisimkulubu@ogr.gelisim.edu.tr
 
KÜLTÜR VE MEDENİYET TOPLULUĞU 
 
YUSUF İSLAM KALENDER
 
DR. ÖĞR. ÜYESİ SEMİHA ÜMİT ARAT
 

 
LOJİSTİK VE TİCARET KULÜBÜ
 
FATİH TİRYAKİ
 
DR. ÖĞR. ÜYESİ. ONUR ÖZDEMİR
 
lojistikveticaretkulubu@ogr.gelisim.edu.tr
 
İGÜ LOSEV KULÜBÜ
 
SİNEM ALTINDİŞ
 
DR. ÖĞR. ÜYESİ HÜLYA TIĞLI BAŞKAYA
 
lösevkulubu@ogr.gelisim.edu.tr
 
MÜZİK KULÜBÜ
 
GÖKHAN GÖKÇE
 
DR. ÖĞR. ÜYESİ. FATMA ÖZÇELİK HEPER
 
muzikkulubu@ogr.gelisim.edu.tr
 
OSMANLI OKÇULUK KULÜBÜ
 
FURKAN ANIL BİÇER
 
DR. ÖĞR. ÜYESİ. HAKKI GÖKER ÖNEN
 
osmanliokculukkulubu@ogr.gelisim.edu.tr
 
PİSKOLOJİ KULÜBÜ
 
BÜŞRA ÜSTÜN
 
DR. ÖĞR. ÜYESİ ELİF GÜNERİ
 
psikolojikulubu@ogr.gelisim.edu.tr
 
SOSYOLOJİ KULÜBÜ
 
BİLLUR İHTİYAROĞLU
 
DR. ÖĞR. ÜYESİ KEMAL ER
 
sosyolojikulubu@ogr.gelisim.edu.tr
 
UA GELİŞİM ÜNİ KULÜBÜ
 
HÜSAMEDDİN YÜKSEL
 
DR. ÖĞR. ÜYESİ. NEVZAT UYAROĞLU
 
ultraslangelisimunikulubu@ogr.gelisim.edu.tr
 
EKONOMİ VE FİNANS KULÜBÜ MUSTAFA YÜCEL ARŞ.GÖR.ÇAĞRI ARSLAN u.ekonomivefinanskulubu@ogr.gelisim.edu.tr