İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi - iisbf@gelisim.edu.tr


 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi - Klinik Psikoloji Laboratuvarı


klinik foto

klinik foto 2

klinik foto 3