İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ekonomi ve Finans Görevler

 Görevler
 
 Görevliler

 İntibak İşlemleri
 
 Dr. Öğr. Üyesi Bülent İLHAN
 Arş. Gör. TAYYİBE KARAGÖZ 
Arş.Gör. DEMET TAÇ

 Mezuniyet İşlemleri
 
 Dr. Öğr. Üyesi Bülent İLHAN
 Arş. Gör. BURÇİN ÇAKIR GÜNDOĞDU

 Bologna İşlemleri
 
 Dr. Öğr. Üyesi Bülent İLHAN
 

 Eğitim-Öğretim Planlama Koordinatörlüğü
 
 Dr. Öğr. Üyesi Bülent İLHAN
 

 Erasmus & Socrates & Farabi
 
 Dr. Öğr. Üyesi MEHMET BENTÜRK
 Arş. Gör. TAYYİBE KARAGÖZ

 ÇAP-YANDAL İşlemleri
 
 Arş. Gör. Burçin ÇAKIR
 Arş. Gör. TAYYİBE KARAGÖZ 
 Arş.Gör. DEMET TAÇ

 Öğrenci Kulüp Danışmanlığı
 
 Arş. Gör. Burçin ÇAKIR
 Arş. Gör. BURÇİN ÇAKIR GÜNDOĞDU
 

 Öğrenci Danışmanlıkları
 
Arş. Gör. Burçin ÇAKIR GÜNDOĞDU