İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ekonomi Ve Finans Görevler

 Görevler
 
 Görevliler

 İntibak İşlemleri
 
 Dr. Öğr. Üyesi Bülent İLHAN
 Arş. Gör. Burçin ÇAKIR

 Mezuniyet İşlemleri
 
 Dr. Öğr. Üyesi Bülent İLHAN
 Arş. Gör. Hakan KURT

 Bologna İşlemleri
 
 Dr. Öğr. Üyesi Bülent İLHAN
 Arş. Gör. Burçin ÇAKIR

 Eğitim-Öğretim Planlama Koordinatörlüğü
 
 Dr. Öğr. Üyesi Bülent İLHAN
 Arş. Gör. Hakan KURT

 Erasmus & Socrates & Farabi
 
 Dr. Öğr. Üyesi Gizem UZUNER SHAHSAVAR AMIRI
 Arş. Gör. Burçin ÇAKIR

 ÇAP-YANDAL İşlemleri
 
 Arş. Gör. Burçin ÇAKIR
 Arş. Gör. Hakan KURT
 

 Öğrenci Kulüp Danışmanlığı
 
 Arş. Gör. Burçin ÇAKIR
 Arş. Gör. Hakan KURT
 

 Öğrenci Danışmanlıkları
 
 Arş. Gör. Hakan KURT
 Arş. Gör. Burçin ÇAKIR