İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Halkla İlişkiler Ve Tanıtım
 Belgesel Önerisi: Ben Devri


Tüketim toplumunun nasıl ortaya çıktığına dair izleri arayan dört bölümlük Ben Devri (The Century of the Self) belgeseli öz dayısı olan Sigmund Freud’un teorilerini kitleleri yönlendirmek adına kullanan, birçoklarına göre halkla ilişkilerin kurucusu olarak görülen Edward Bernays’ın çalışmalarını merkeze almaktadır. Belgesel boyunca alanında saygın birçok psikoanalist ve halkla ilişkiler uzmanından bahsedilmiş; birçoğu ile de röportaj gerçekleştirilmiştir.
Freud; insanın doğuştan edinmiş olduğu arzularından beslenen irrasyonel yönlerinin bilinçdışının kontrolü altında olduğunu; buradan hareketle de, insanın arzularını değil, arzularının insanı yönetmekte olduğunu iddia etmektedir. Dayısı Sigmund Freud’un teorileri çerçevesinde kamuoyunu yönlendirebilmek adına birtakım yöntemler geliştiren Edward Bernays bu sayede üreticilerin ellerindeki üretim fazlası ürünlerin satılmasını amaçlamıştır. İlerleyen süreçte insanlar, ihtiyacı olanları almanın ötesine geçmiş halkla ilişkiler ve reklam gibi iletişim çalışmaları ile güdülenen arzu ve isteklerini bastırabilmek adına ihtiyacı olmayan şeyleri de almaya başlamışlardır.

Belgeselde ayrıca halkla ilişkiler alanının diğer uzman isimleri ve onların gerek markalar gerek de seçim sürecindeki siyasiler için gerçekleştirmiş oldukları ikna temelli halkla ilişkiler çalışmalarının örneklerine de rastlamak mümkündür.

Hem halkla ilişkilerin tarihsel gelişim sürecinin, hem de halkla ilişkiler çalışmalarında psikoloji biliminden nasıl faydalanıldığının detaylı bir şekilde çözümlenebilmesine katkı sunması sebebiyle belgeseli halkla ilişkiler öğrencilerimizin izlemelerini önermekteyiz.