İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Yönetimi
BÖLÜM BAŞKANI                                                                                   BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü                                                             Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Doç. Dr. Sarp BAĞCAN                                                                            Prof. Dr. Sacide VURAL
E-Posta: sbagcan@gelisim.edu.tr                                                            E-Posta: svural@gelisim.edu.tr

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                                                        ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                           
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü                                                             Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü              
Arş. Gör. Merve BOYACI YILDIRIM                                                          Arş. Gör. Emre ERGEN
E-Posta: mboyaci@gelisim.edu.tr                                                            E-Posta: eergen@gelisim.edu.tr