İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Kabul Koşulları
Alanında uzman personelimizden rehberlik hizmeti almak için tıklayınız.

 

Kabul Koşulları:

Merkezi Yerleştirme
Öğrencilerin, önlisans ve lisans programlarına yerleştirilmeleri, Yükseköğretim Kurumu’nun belirlediği yönetmelikler çerçevesinde ve merkezi sınav sistemi aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Orta öğrenim kurumlarından mezun olan öğrenciler, merkezi sınavdan aldıkları puanlara göre öğrenim görmek istedikleri programlara yerleştirilirler.
ÖSYM tarafından yapılan YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) ve LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı)  sonucunda Gelişim Meslek Yüksekokulu’ nun ya da Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi ya da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ nin herhangi bir programını tercih edip yerleşen öğrenciler okulumuza kayıt hakkı kazanırlar.
 
Ek Kontenjan
ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sonrasında, yüksek öğretim kurumlarında boş kalan kontenjanlara, (AÖF'nin kontenjansız  programları dışında) ÖSYM tarafından herhangi bir yüksek öğretim kurumuna yerleştirilmemiş olan adaylardan okulumuza başvurmak isteyenlerin, ÖSYM tarafından ilan edilecek olan tarihlerde yapacakları tercihlerde Gelişim Üniversitesi’ ne yer vermeleri gerekmektedir. ÖSYM tarafından okulumuza yerleştirilen öğrenciler kayıt hakkı kazanırlar.
 
Yatay Geçiş
İstanbul Gelişim Meslek Yüksek Okulu’na yapılacak yatay geçişler “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına ilişkin Yönetmelik” Hükümlerine göre yürütülür. Diğer Meslek Yüksekokullarından okulumuza yapılacak yatay geçiş ve kabul işlemleri “Meslek Yüksekokul Kurulu” kararı ile yapılır. Öğrenciler Üniversite içinde başka bir programa yatay geçiş için, akademik takvimde belirtilen süreler içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuruda bulunabilirler. Başvurular, öğrencinin geçiş yapmak istediği bölümün önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir