İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Havacılık Yönetimi (İngilizce)
 Arş. Gör. F. Burcu Demir'in Makalesi Yayımlandı
Bölümümüz Araştırma Görevlisi F. Burcu Demir'in "STRATEJİK LİDERLİĞİN ENTELEKTÜEL SERMAYE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İSTANBUL SANAYİ SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA" başlıklı çalışmaları Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF dergisinde yayımlandı.

Çalışmaya ulaşmak için tıklayınız.