İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi - iisbf@gelisim.edu.tr

Havacılık Yönetimi
 Arş. Gör. F. Burcu Demir'in Makalesi Yayımlandı


Bölümümüz Araştırma Görevlisi F. Burcu Demir'in "STRATEJİK LİDERLİĞİN ENTELEKTÜEL SERMAYE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İSTANBUL SANAYİ SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA" başlıklı çalışmaları Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF dergisinde yayımlandı.


Çalışmaya ulaşmak için tıklayınız.