İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi - iisbf@gelisim.edu.tr

Havacılık Yönetimi
 Bölümümüz Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aslan ve Dr. Öğr. Üyesi Habibe Güngör’ün Makalesi Yayımlandı
Havacılık Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aslan ve Dr. Öğr. Üyesi Habibe Güngör’ün “Task Performance and Job Satisfaction Under the Effect of Remote Working: Call Center Evidence” başlıklı makalesi Economics & Sociology’de yayımlandı.