İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi - iisbf@gelisim.edu.tr

İşletme (İngilizce)
  SCImago 2024 sonuçları açıklandı: İGÜ, araştırma alanında ilk 5’te!
SCImago Kurum Sıralaması (SIR), araştırma performansına (%50), inovasyon çıktılarına (%30) ve toplumsal etkiye (%20) dayalı üç farklı göstergeyi birleştiren akademik ve araştırmayla ilgili bir sıralamadır. Bu göstergeler, kurumun Scopus veri tabanı kullanılarak web üzerindeki görünürlüğü ile ölçülmektedir.
Üniversite değerlendirme kuruluşları arasında yer alan SCImago’nun 2024 sonuçlarında farklı alanlarda yaptığı araştırma çalışmaları ile İstanbul Gelişim Üniversitesi dikkat çekiyor. SCOPUS araştırma verileri üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda; Türkiye üniversiteleri arasında İstanbul Gelişim Üniversitesi tüm alanlarda 25’inci, araştırma alanında 5’inci olurken; Ekonomi, Ekonometri ve Finans’ta 2’nci, Çevre Bilimi’nde 4’üncü, İşletme, Yönetim ve Muhasebe’de 7’nci, Enerji’de 8’inci, Sosyal Bilimler’de 13’üncü ve Mühendislik’te 14’üncü sırada yer aldı