İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme Bölüm Başkanı'ndan
Sevgili Öğrenciler;

Küresel rekabetin yaşandığı dünyada, gelişmişlik endeksinde üst sıralarda olup rekabette sürdürülebilir bir başarıyı yakalamak için farklı uzmanlık alanlarına sahip yönetici ve çalışanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Gelişmişlik endeksi sınırları içerisinde kalabilmek, sürekli gelişimi sürdürebilmek ancak ve ancak her alanda yetişmiş insan gücü ile sürdürülebilir.
Küreselleşmenin farklı bir boyutta olduğu, bugün geçerliliği olan bilginin yarın geçerliliğini yitirebileceği bilgi çağında dinamik, değişime açık, çoğunlukla değişimlerden etkilenen değil genelde değişimin öncüsü olan, dijital dünyadaki değişimlerde manevra kabiliyeti yüksek yetişmiş insan gücüne işletmecilik alanında gereksinim artmaktadır. Bu noktada, bölümümüzün hem sektör hem de akademi tabanlı çok değerli akademik kadrosu bu becerileri öğrencilere kazandırabilecek yetkinliktedir.
Öğrencilerimizi teorik ve uygulamalı bilgilerle donatmakla kalmayıp, öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini ve gelecek planlamasına da yardımcı olmaktayız. Bu noktada Erasmus programı ve Avrupa’da anlaşmalı üniversitelerde eğitim fırsatlarıyla öğrencilerimize çok kültürlülüğü tecrübe edecekleri ve yabancı dil becerilerini geliştirebilecekleri imkânlar sağlamaktayız. Ayrıca dil eğitimi için yurt dışını tercih eden öğrencilerimize gidiş-dönüş yolculuk masrafları da Mütevelli Heyeti’mizce karşılanmaktadır.
Öğrencilerimize, İşletme Bölümü’nde okurken, çift ana dalda veya yan dalda eğitim yapabilme imkânı sağlayarak; çift diploma veya farklı disiplinler ile eğitimlerini güçlendirerek gelecekte iş fırsatlarını arttırabilecekleri eğitim imkânları sunmaktayız. Üniversitemiz bunlar için de ilave bir ücret talep etmemektedir.

 
İşletme Bölüm Başkanı
Prof. Dr. M. Selçuk USLU