İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı'ndan
 Kıymetli Öğrencilerimiz,
 
Yaşamınız boyu unutulmayacak anılara imza atacağınız, hayatınızın önemli bir evresi olacak üniversite hayatına hepiniz hoş geldiniz. Dilerim okulumuza ilk adım attığınızda yaşadığınız o büyük heyecanınız, hayatınız boyunca hiç dinmez.
 
İstanbul Gelişim Üniversitesi Lojistik Yönetimi, öğrencilerine küresel ölçekte bilimsel, teknolojik, ekonomik ve akademik gelişmeleri anlayabilecek, derinlemesine öğrenebilecek ortamı sağlamakta ve edindikleri bilgi ve beceriler ile öğrencilerinin ulusal ve uluslararası platformlarda aranan nitelikli, girişimci, yenilikçi ve rekabetçi insan kaynaklarından olmalarını hedeflemektedir.
 
Bu hedef doğrultusunda, kaliteli ve profesyonel bir uluslararası ekonomi, ticaret ve lojistik bölümü olan Lojistik Yönetimi, öğrencilerine lojistik, gümrük yönetimi, mikro ve makro ekonomi, uluslararası ticaret, pazarlama ilkeleri, depolama ve envanter, ihracat ve ithalat politikaları, hava, deniz, kara ve demiryolu taşımacılığı, finansal yönetim, iş ve sosyal güvenlik hukuku, girişimcilik ve KOBİ yönetimi, bankacılık, perakende satış gibi konularda bilgi ve beceriler kazandırmaktır.
 
Bu bilgi ve becerilerin yanı sıra öğrencilerin gelişimi hayatının vazgeçilmez bir unsuru olarak gören, yaparken yansıtan, yansıttıkları ile farkındalık yaratan, problem çözebilen, rekabetçi, girişimci, ekip çalışmalarında tam bir profesyonel, geleceğe aşkla ve umutla bağlı, liderlik ruhu ile hareket eden, yaptığı işin bilgisine ve felsefesine hakim, topluma ve çevresine son derece duyarlı, yaratıcı ve özgün düşünce yapısı ve mesleki yetkinleri ile başarıyı hayatının vazgeçilmez bir unsuru haline getirebilecek donanımları da kazanmaları sağlanmaktadır.  Edindikleri tüm bu bilgi ve beceriler neticesinde Lojistik Yönetimi mezunlarımız uluslararasılaşma standartlarına uygun kurum ve kuruluşlarda yüksek istihdam olanaklarına sahip olacak, ulusal ve uluslararası platformlarda orta ve üst düzey yöneticilik, uzmanlık gibi nitelikli unvanlarla iş yapacaklardır.
 
Çağdaş ilke ve inkılaplar ışığında farklı fikir ve düşünceleri yansıtan evrensel nitelikteki kaliteli eğitim programımız, akademik üyelerimiz ve araştırmalarımızla başta ulusal çıkarlar olmak üzere ekonomiden, bilime, teknolojiden, lojistiğe kadar her alanda analiz yapıp geleceğe yönelik bilgi ve buluşlar üretmek ve bu temeller üzerine yaratıcı, özgün, eleştirel, analitik düşünceye sahip bireyler yetiştirmek değiştirilemez hedefimizdirLojistik Yönetimi ile aramıza yeni katılacak olan, öğrenimi devam eden ve mezun olan tüm öğrencilerimizin bu hedefimiz doğrultusunda hayat boyu başarılı olmalarını diler, sizlerle aynı çatı altında gençlik heyecanınızla öğrenmenin ve paylaşmanın tadını birlikte yaşamanın bizler için paha biçilemez bir değer olduğunu belirtmek isterim…

 
Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Kadir MERSİN