İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Lojistik Yönetimi Çift Anadal (ÇAP) - Yandal
Çift Anadal
Çift anadal programının amacı, anadal programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda ÜCRETSİZ şekilde diploma alarak öğrenim görmelerini sağlamaktır. Anadal programındaki genel not ortalamaları 4.00 üzerinden 2.72 olan ve bulunmuş olduğu lisans/önlisans programında %20’lik başarı dilimine giren öğrenciler ücretsiz olarak ikinci anadal diploma programına başlayabilir.

Çift Anadal Yönergesi için tıklayınız.
Çift Anadal Başvuru formu için tıklayınız.
 
Yandal
Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programı ifade eder. Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir. Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.

Yandal Yönergesi için tıklayınız.
 
Her başvuru döneminde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sitesinde kontenjanlar ve başvuru için gerekli belgeler ilan edilmektedir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sitesine ulaşmak için tıklayınız.