İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji (İngilizce)
 Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları
İstanbul Gelişim Üniversitesi Araştırma Görevlisi ilanı ön değerlendirme sonuçlarına aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

- İstanbul Gelişim Üniversitesi İİSBF Araştırma Görevlisi ilanı ön değerlendirme sonuçlarında revizyon yapılmıştır. Nihai listeye ulaşmak için tıklayınız.