İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi - iisbf@gelisim.edu.tr

Psikoloji
  Araştırma Görevlisi Zehra Nur Kurtoğlu’nun Kitap Bölümü Yayımlandı!


İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim elemanlarından Arş. Gör. Zehra Nur Kurtoğlu'nun kitap bölümü yayımlandı.


Kokpit Ortamına Bilişsel Perspektiften Bir Bakış: Eşzamanlı Görev Yürütme, Prospektif Bellek (İleri Yönelimli Bellek) ve Durum Farkındalığı” başlıklı kitap bölümü bilişsel yükleri hayli fazla olan pilotların kokpit ortamında yaşadıkları durumlara yeni bir bakış açısı sunuyor. Kitap bölümünde pilotlar için son derece önemli bilişsel süreçler olan prospektif bellek ve durum farkındalığının kokpit ortamında nasıl görev aldığı, bu bilişsel yetilerin geliştirilmesine yönelik önerilerin neler olabileceğine ayrıntılı bir biçimde yer veriliyor.

İlgililer kitap bölümüne buradan ulaşabilirler.