İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji
 Psiko-onkoloji Nedir?


Psiko-onkoloji, kanser hastalıklarının hasta, hastanın ailesi, hastanı yakınları ve tedavi uygulayan uzmanlar üzerindeki psikolojik etkilerini inceleyen ve bu bağlamdaki sorunlara tedavi sunmayı amaçlayan psikoloji biliminin bir alt dalıdır.


Kanser, modern tıbbın çözüm bulmaya çalıştığı en ciddi hastalıklardan birisidir. Ancak kanserin olumsuz etkileri yalnızca kişinin bedeni ile sınırlı değildir. Bu ciddi ve kronik hastalık, kişinin hayatında psikolojik ve sosyal olarak da son derece olumsuz etkiler doğurabilmektedir. Psiko-onkoloji kelime anlamı olarak kanser psikolojisi anlamına gelmektedir. Psiko-onkoloji, kanser hastalıklarının hasta, hastanın ailesi, hastanı yakınları ve tedavi uygulayan uzmanlar üzerindeki psikolojik etkilerini inceleyen ve bu bağlamdaki sorunlara tedavi sunmayı amaçlayan psikoloji biliminin bir alt dalıdır. Aynı zamanda kanser hastalığının ortaya çıkmasındaki psikolojik ve davranışsal etkenleri inceleyerek olası risk faktörlerini belirler.