İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji Bölüm Başkanı'nın Mesajı
Değerli Öğrenciler;
 
Psikoloji insan zihnini, düşüncelerini ve davranışlarını, bunların toplumsal etkilerini, kişinin toplumla sosyal ilişkisini inceleyen bir bilim dalıdır.  İnsanı anlama çabasından yola çıkan psikoloji biliminin bugün klinik psikoloji, gelişim psikolojisi, deneysel psikoloji, bilişsel psikoloji, sosyal psikoloji, biyopsikoloji, kültürlerarası psikoloji gibi uzmanlık dalları bulunmaktadır. Ayrıca farklı yaş gruplarına göre çocuk, ergen, yetişkin ve yaşlı uzmanlık alanları oluşmuştur.
 
İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji Bölümü, tüm bu uzmanlık alanlarında hizmet verebilecek psikologların yetiştirildiği, temel psikoloji eğitimin verildiği bir programdır. 4 yıllık lisans programı süresince psikoloji alanında kuramlar, yöntemler ve çeşitli uygulamalar hakkında temel bilgileri sahip olan öğrenciler, ilgi alanlarına göre uzmanlık dalları seçmekte ve kariyerlerine seçtikleri uzmanlık dalında devam etmektedir.
Uluslararasılaşma stratejimiz çerçevesinde oluşturulan Psikoloji Bölüm müfredatı, uluslararası akreditasyon kriterlerine de uygun olarak hazırlanmaktadır. İngilizce ve Türkçe olarak iki farklı dilde eğitim verilen Psikoloji Bölümü, psikoloji alanındaki uluslararası gelişmeleri takip eden, analiz edebilen, uyguladığı yöntemleri bu çerçevede güncelleyebilen, bu alanda yapılan bilimsel çalışmalara katkı sağlayabilecek profesyonel psikologların yetişmesini sağlamaktadır. Öğrencilerimiz, ülkemizde ve yurtdışında başarılı bir kariyer oluşturabilecek tüm donanıma sahip olarak mezun olmaktadırlar.
Psikoloji Bölümü mezunlarımızın çalıştıkları alanın hassasiyeti düşünüldüğünde, bilimsel bilgi dışında özellikler taşımaları da gerekmektedir. Toplumsal değerleri, sorunları önemseyen ve yakından takip eden, kişisel değerlere saygılı, insanı ve doğayı seven, kendini tanıyan, öz eleştiri yapabilen, karşısındakini doğru analiz etme becerisi kazanmış, sorunu çözmenin dışında bir sorun olma ihtimalini de görebilen, yapıcı, yaratıcı, yenilikçi  bireyler olmaları eğitim programımızın hedefleri arasında yer almaktadır.
Tüm bu nitelikleri kazandırdığımız mezunlarımıza toplumsal ve bireysel sorunları tespit, sorunların çözümüne ilişkin yöntemle geliştirme ve uygulama misyonunu yüklüyoruz. Değişen yaşam koşulları ve dünyadaki yeni yaşam şekli ile dünyada ve Türkiye’de alanında yetkin psikologlara olan ihtiyaç gittikçe artıyor. Bizler de Gelişim’deki kaliteli eğitim ile bu ihtiyacı karşılayacak psikologlar yetiştirmeyi topluma katkı sağlayacak önemli bir misyon olarak üstleniyoruz.

Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Canan Tanıdır