İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji Görevler

 Görevler  Üyeler
 İntibak İşlemleri Doç. Dr. Canan TANIDIR
 Arş. Gör. Ali Rıfat KILIÇ
 Arş. Gör. Fatma Betül Yılmaz
 Mezuniyet İşlemleri  Doç. Dr. Canan TANIDIR
 Arş. Gör. Ali Rıfat KILIÇ
 Arş. Gör. Fatma Betül Yılmaz
 Bologna İşlemleri  Doç. Dr. Canan TANIDIR
 Arş. Gör. Ali Rıfat KILIÇ
 Arş. Gör. Fatma Betül Yılmaz
 Eğitim-Öğretim Planlama Koordinatörlüğü  Doç. Dr. Canan TANIDIR
 Arş. Gör. Ali Rıfat KILIÇ
 Arş. Gör. Fatma Betül Yılmaz
 Erasmus & Socrates & Farabi   Doç. Dr. Canan TANIDIR
 Arş. Gör. Ali Rıfat KILIÇ
 Arş. Gör. Fatma Betül Yılmaz
 ÇAP-YANDAL İşlemleri  Arş. Gör. Ali Rıfat KILIÇ
 Arş. Gör. Fatma Betül Yılmaz
 Öğrenci Kulüp Danışmanlığı  Dr. Öğr. Üyesi Recep Emre TAN
 Arş. Gör. Ali Rıfat KILIÇ
 Arş. Gör. Fatma Betül Yılmaz
 Öğrenci Danışmanlıkları  Arş. Gör. Ali Rıfat KILIÇ
 Arş. Gör. Fatma Betül Yılmaz