İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji Tarihçe
Psikoloji Bölümü
 
Psikoloji, felsefe, sosyoloji, gelişim, kişilik gibi ve buna benzer alanları kapsayan zengin müfredatıyla Psikoloji Bölümü, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde bulunmaktadır.
 
İnsanın zihinsel ve ruhsal sağlığına olan ilginin artmasıyla birlikte çok daha popüler hale gelen Psikoloji Bölümü, ilk öğrencilerini 2011-2012 eğitim-öğretim yılında almıştır. Programın müfredatı AKTS(Avrupa Kredi Transfer Sistemi)’ye uyumlu olacak şekilde oluşturulmuştur ve disiplinler arası çalışmaları teşvik etmek amacıyla çeşitli bölümlerden zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir. Mezunlarımız ilgi alanlarına göre devam ettikleri yüksek lisans programlarıyla psikolojinin farklı dallarında uzmanlık kazanmaktadır.
 
Psikoloji Bölümü akademik kadrosu 3 profesör doktor, 6 doçent doktor, 22 doktor öğretim üyesi ve 4 araştırma görevlisinden oluşmaktadır.