İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Radyo, Televizyon Ve Sinema Bilimsel Araştırmalar

Dr. Öğr. Üyesi Nisa Gülener Yıldırım'ın ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlarına erişmek için  tıklayınız.
Dr. Öğr. Üyesi Aysun Kaya'nın ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlarına erişmek için tıklayınız.
Arş. Gör. Bilge İpek'in ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlarına erişmek için tıklayınız.
Arş. Gör. Erdem Türkavcı'nın 
ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlarına erişmek için tıklayınız.