İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi - iisbf@gelisim.edu.tr


 İİSBF İç Değerlendirme Raporu 2023


İç Değerlendirme Raporu İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinin yıllık olarak iç değerlendirme süreçlerini izlemek için hazırlanmaktadır.

İç Değerlendirme Raporunun amacı akademik ve idari birimlerin kendi güçlü ve gelişmeye açık yönlerini tanımasına ve sürekli olarak iyileştirmesine olanak sağlamaktır.

İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 2023 yılı İç Değerlendirme Raporu için tıklayınız.