İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi
 Türkiye'de Katı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu
Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından 24-26 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan “Türkiye'de Katı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu” çerçeve olarak “atık yönetimi başta olmak üzere çevre sorunlarına duyarlı kanun koyucular, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin bir araya getirilerek bilgi alışverişi ve paylaşımı ile ortak bir bilgi birikimi oluşturulması, Türkiye'de atık yönetimi ve çevre alanında meydana gelen sorunlara çözümler sunarak bu çözümlerin hayata geçirilmesinin teşvik edilmesi ve konuya olan ilginin sürekli canlı tutulması hedeflenmektedir.”

Sempozyum ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız