İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanının Mesajı
Sevgili öğrenciler;

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümümüz siyasi ve idari kariyer hedefleyen öğrencilere yöneliktir. Bölümümüzün hedefi dünya ve ülke siyasetinde karar verici olacak liderler yetiştirmektir. Bu kapsamda bölümümüzde siyaset bilimi, siyasal düşünceler tarihi, siyasal liderler tarihi, siyasal davranış ve liderlik gibi siyaset bilimi ve liderliğe yönelik dersler ile kamu yönetimi, idare hukuku, üçüncü sektör yönetimi, örgütsel davranış, liderlik becerileri gibi yönetim bilimine yönelik dersler yer almaktadır.

Dünya toplumsal, siyasi ve iktisadi alanlarda hızlı bir değişim süreci yaşamaktadır. Yaşanan bu değişim sürecinin siyasi ve idari açıdan yeni tasarımlarının yapılması, bunlara yönelik modeller geliştirilmesi ve araştırma ihtiyacı her geçen gün giderek artmaktadır. Dünyada ve Türkiye’de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi üzerine eğitim almış nitelikli bireylere duyulan ihtiyaç daha fazla hissedilmektedir. Bölümümüz, öğrencilerinin hem yerel hem küresel düzeyde yaşanan hızlı dönüşümü anlayacak, dönüşüme liderlik edecek bireyler olarak gelişiminde önemli bir misyon benimsemiştir.

Hedefimiz, siyasi olaylar ve yönetim süreçlerini analiz edebilen, çok yönlü düşünme ve karar verme becerilerine sahip, mesleki etiğe uygun davranan, kamu, özel ve üçüncü sektör örgütlerinde tercih edilen mezunları ile öne çıkan bir bölüm olmaktır. İç ve dış paydaşların bölüm karar süreçlerine katılımı bölümün idaresinin esasıdır. Ayrıca seçilen öğrenci temsilcisi bölüm kurulu kararlarına dahil edilmektedir. Bu doğrultuda hem İstanbul Gelişim Üniversitesi hem de bölümümüz öğrencilerinin kişisel gelişimine katkı sağlamak için alandan uzman kişiler, ortaklık kurulan diğer üniversiteler ve profesyonel kuruluşlar ile pek çok işbirliği gerçekleştirmiştir. Ayrıca Erasmus Değişim Programı çerçevesinde bölümümüz öğrencileri fakültemizin anlaşmalı olduğu Almanya, Çek Cumhuriyeti, İngiltere, İspanya, İtalya, Portekiz, Romanya’nın da aralarında bulunduğu 19 Avrupa ülkesinde eğitim alma, farklı kültürleri öğrenme ve kendi kültürünü yurtdışında temsil etme, bölümümüzde öğrendikleri bilgileri dünyanın pek çok ülkesinden gelen öğrenciler ile birlikte deneyime dönüştürme olanağına sahiptir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü mezunları; siyaset, yönetim bilimleri ile hukuk alanlarında aldıkları eğitim sayesinde, kamu sektörü, özel sektör ve üçüncü sektör örgütlerinde kariyer yolu izleme imkânına sahiptirler. Mezunlarımız Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve belediyeler başta olmak üzere tüm kamu kuruluşlarında, çok uluslu şirketler ve üçüncü sektör organizasyonlarının karar alma mekanizmalarına, aldıkları eğitim sayesinde yükselme olanağına sahip olabilecekleri gibi gördükleri disiplinler arası eğitim sayesinde, siyaset bilimi, kamu yönetimi, yönetim bilimleri, tarih gibi pek çok farklı alanda akademik kariyer yapma imkânına da sahip olmaktadırlar.

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Gül Gedikkaya