İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
 Weekly Office Hours of Our Academic Staff


Weekly Office Hours of Our Academic Staff


Prof. Dr. Neziha Musaoğlu / Tuesday / 14:00 16:00

Assoc. Prof. Dr. Yavuz Çilliler / Tuesday / 14:00 16:00

Assoc. Prof. Dr. Emine Akçadağ / Tuesday / 10:00 12:00

Assoc. Prof. Dr. Annamaria Csiszer / Thursday / 11:30 13:30

Asst. Prof. Dr. Emre Gündoğdu / Thursday / 13:30 15:30

Asst. Prof. Dr. Keisuke Wakizaka / Tuesday  / 13:30 15 30

Asst. Prof. Dr. Hayriye Asena Demirer / Tuesday / 16:00 18:00

Asst. Prof. Dr. Viktoriia Demydova / Tuesday / 13:00-15:00

Asst. Prof. Dr. Rahmat Ullah / Wednesday / 11:00 13:00

Asst. Prof. Dr. Idlir Lika / Wednesday / 11:30 13:30
 

Asst. Prof. Dr. İlknur Karanfil / Friday / 14:00 16:00

Asst. Prof. Dr. Fırat Demirkol  / Friday / 14:00 16:00