İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
 Weekly Office Hours of Our Academic Staff


Spring 2021-2022


Prof. Dr. Neziha Musaoğlu / Wednesday / 13:00 - 15:00 / in-person

Assoc. Prof. Dr. Yavuz Çilliler / Thursday / 10:00 - 12:00 / in-person

Assoc. Prof. Dr. Annamaria Csiszer / Tuesday / 15:00 - 17:00 / in-person

Assist. Prof. Dr. Emre Gündoğdu / Wednesday / 10:00 - 12:00 / in-person

Assist. Prof. Dr. Keisuke Wakizaka / Monday  / 14:00 - 16:00 / in-person

Assist. Prof. Dr. Hayriye Asena Demirer / Monday / 16:00 - 18:00 / Online

Assist. Prof. Dr. Viktoriia Demydova / Tuesday / 13:00 -15:00 / in-person

Assist. Prof. Dr. Rahmat Ullah / Wednesday / 11:00 - 13:00 / in-person

Assist. Prof. Dr. Idlir Lika / Tuesday / 11:30 - 13:30 / in-person

Assist. Prof. Dr. İlknur Karanfil / Friday / 14:00 - 16:00 / in-person

Assist. Prof. Dr. Fırat Demirkol  / Friday / 14:00 - 16:00 / in-person