İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
 Ek Ara Sınavlar 12-18 Aralık 2022 Tarihleri Arasında Yapılacak


Çeşitli mazeretleri sebebiyle derslere 31 Ekim 2022 tarihinden (31 Ekim dahil) sonra geç kayıt yaptıran öğrencilere EK ARA SINAV HAKKI verilmiştir (12-18 Aralık 2022/Senato kararı duyurulmuştur). Ek ara sınavlarda tıpkı ara sınavlardaki gibi sınav kurallarına dikkat edilmesi gerekmektedir.