İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler
 İİSBF Akademik Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi


24 Ekim 2022 tarihinde saat: 11:30’da Mehmet Akif Ersoy Konferans salonunda İİSBF Akademik Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi.


Toplantıda İGÜ Rektörü Sayın Prof. Dr. Bahri Şahin ve İİSBF Dekanı Sayın Prof. Dr. Kenan Aydın konuşmalarda bulundu. Fakültenin genel durumunun, öğrenci sayılarının, akademisyen sayılarının ve çeşitli verilerin paylaşıldığı toplantıda ayrıca fakültenin sorunlarına değinildi. Niceliksel bir fakülte ve üniversiteden niteliksel bir fakülte ve üniversiteye geçiş vurgusu yapılan toplantıda bu doğrultuda atılan ve atılacak adımlar da ele alındı.