İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler
 Vize Sınavları 19 Kasım 2022 Tarihinde Başlayacaktır
Sınavlarda bütün öğrencilerimize başarılar dileriz. Sınavlarla ilgili dikkat edilmesi gereken temel kuralları aşağıda bulabilirsiniz:
 
Sınav süresince yanınızda cep telefonu, bilgisayar, tablet vb. tüm iletişim araçlarınızı bulundurmadığınızdan emin olunuz. Bu konudaki sorumluluk tamamen kendinize aittir.
 
Sınav kâğıdınızın değerlendirilmesi için soru ve cevap kâğıtlarındaki kişisel bilgilerinizin (Ad, Soyad, Öğrenci No, Bölüm/Program) tam olması gerekmektedir. İmzası olmayan sınav kâğıtları geçersizdir.
 
Kopya çekmek ve vermek, kopyaya teşebbüs etmek, sınav sırasında her ne sebeple olursa olsun arkadaşınızla diyaloga girmek kesinlikle yasaktır. Bu konuda herhangi bir tolerans gösterilmeyecektir. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre işlem yapılacaktır. (-Kınama cezası gerektiren disiplin suçları MADDE 5/D: “Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek” ve Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçları, MADDE 7/E: “Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek”) Böylesi bir durumda sınavınız iptal edilecektir.
 
Size verilen zamandan başka herhangi bir ilave zaman için talepte bulunmayınız. Sınavın ilk 20 dakikasında dışarı çıkmak yasaktır.
 
Optik form kullanımı gerektiren sınavlar için optik formun nasıl doldurulması gerektiği ile ilgili bilgilendirici videoya  erişmek için lütfen tıklayınız: https://youtu.be/XeeezDrmEMg