İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret Ve Finansman
 Dünya Bankasından pandemi için yeni fon


Dünya Bankası, COVID-19'un yıkıcı insani, ekonomik ve sosyal maliyetini hafifletmek ve daha güçlü sağlık sistemleriyle pandemiyi önleme-hazırlık ve müdahale (prevention, preparedness, and response - PPR) sürecini güçlendirmek için acil olarak ek kaynakların kullanılması gerektiğini açıkladı.


Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu bugün, düşük ve orta gelirli ülkelere odaklanarak ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde pandemik PPR kapasitelerini güçlendirmek için yeni bir finansal aracı fonun (financial intermediary fund - FIF) kurulmasını onayladı. Fon, PPR için ek kaynaklar getirecek, ülkeleri yatırımları artırmaya teşvik edecek, ortaklar arasındaki koordinasyonu geliştirecek ve bir platform görevi görecek. FIF, Dünya Bankası tarafından sağlanan finansman ve teknik desteği tamamlayacak, Dünya Sağlık Örgütünün uzmanlığından yararlanarak diğer kilit kuruluşlarla ilişki kuracaktır.

Amerika Birleşik Devletleri ve G20 Başkanlıklarının bir parçası olarak İtalya ve Endonezya'nın liderliğiyle, 1 milyar ABD Doları'nın üzerinde mali taahhüt açıklandı. Fona katkı sağlayan devlet ve kurumlar, Avrupa Birliği, Endonezya, Almanya, Birleşik Krallık, Singapur, Gates Vakfı ve Wellcome Trust olarak belirtildi. Hedef, 2022 sonbaharında FIF'i başlatmak olarak planlandı. FIF’in hedefi, bir sonraki pandemiye hazırlanmak için düşük ve orta gelirli ülke ve bölgelerin desteklenmesini sağlamak olarak duyuruldu.