İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret Ve Finansman
 Oxford Üniversitesi'nden Yenilenebilir Enerji Araştırması


Yenilenebilir enerjiye geçiş süreciyle ilgili Oxford Üniversitesi'nin yayımlamış olduğu son araştırma temiz enerjiye "hızlı geçişin" önemine dikkat çekiyor.


 

Tarihsel olarak fosil yakıtların ve yenilenebilir enerji fiyatlarının değişimi ve gelecekte ne yönde bir değişme yaşanacağına ilişkin modelleme yapılan araştırmada, yıllara göre fosil yakıt fiyatlarının çok fazla değişim göstermediği buna karşın yenilenebilir enerjinin gelişen teknolojiyle birlikte maliyetleri azaltmada başarı gösterdiği tespit edildi.

Çalışmada, yenilenebilir enerjiye hızla geçilmesinin, yavaş geçiş veya geçiş olmaması durumundan daha düşük maliyetli olacağı vurgulanıyor. Temiz enerji maliyetlerinin son yıllarda düşmeye başladığı göz önünde bulundurularak önümüzdeki yıllarda daha düşük maliyetlerin olması bekleniyor. Bu bağlamda yenilenebilir enerji kaynaklarına hızla geçilmesinin yüksek oranda maliyet yükü yaratacağı konusundaki fikirlerin gerçeği yansıtmadığına işaret ediliyor.

2050 yılına kadar net sıfır karbon enerji sistemine ulaşmanın hem mümkün hem de karlı olacağı belirtiliyor. Temiz enerjinin ölçeği genişledikçe geçiş maliyetlerinin azaldığı ve geçiş hızı arttırıldığı takdirde tasarruf oranının da artacağı ön plana çıkarılıyor. Diğer yandan ülkelerin enerji temininde yaşadığı sorunların fiyatlara yansıması alternatif enerji kaynaklarına yönelme zorunluluğunu arttırıyor. Yeşil enerjiye hızla geçilmesi halinde mevcut geleneksel yakıt kullanımına kıyasla 2050 yılına kadar dünyanın 12 trilyon dolarlık birikim sağlaması bekleniyor. Dolayısıyla yenilebilir enerji kullanımının arttırılmasının, iklim kriziyle mücadelenin yanı sıra enerji giderlerinin azaltılmasında da önemli rol oynadığı görülüyor. Yeşil enerjiye yönelmenin bu yönde ekonomik karşılığının olmasının, hızlı geçiş sürecini teşvik etmesi bekleniyor.
 
 


Kaynak