İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret Ve Finansman
 Sürdürülebilir Kalkınma ve Sıfır Emisyon Anlayışı
Sürdürülebilir kalkınma, içinde temiz enerjinin erişebilirliğini arttırmaktan, sudaki yaşamın korunmasına kadar 17 farklı amacın bulunduğu bir anlayıştır. Bu anlayış, gelecek nesillerin refahından ödün vermeden günümüz nesillerinin ihtiyaçlarını karşılama amacını taşımaktadır. Dünyamızın yaşadığı çevre problemlerinin artmasıyla birlikte sürdürülebilir kalkınma kavramı ve çevresinde yoğunlaşan tartışmalar 21. yüzyılda git gide önem kazanmaktadır. 

Söz konusu tartışmalar, enerji dönüşümü ekseninde yaşanan emisyon hacimlerinin azalmasını içine almaktadır. Son yıllarda ortaya çıkan "Yeşil Enerji" kavramı bu kapsamda değerlendirilmektedir. Üretilen enerjinin sıfır emisyona sahip olmasını niteleyen bu kavram, fizikçi biliminsanı Prof. Dr. Jacques Treiner tarafından eleştirilmektedir. Sıfır emisyona sahip hiçbir enerji türünün olmadığını belirten Treiner, güneş panellerini üretirken kullanılan türbinlerin bile fosil yakıt kullanılarak üretildiğini belirtmektedir. Bu anlamda sıfır emisyon anlayışının yerine, toplam emisyonların azaltılabilecek minumum sınıra inmesi anlayışı daha gerçekçi bir taban sağlmakatadır. 

Yazıyla ilgili metne bu linkten ulaşabilirsiniz.