İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret Ve Finansman
 Uluslararası Ticaret Odasından Vergilendirme Toplantısı
 
Uluslararası Ticaret Odası (ICC), Business@OECD ve BusinessEurope tarafından ortaklaşa düzenlenen Uluslararası Vergi Konferansı, tutarlı bir küresel vergi sisteminin işletmeler için çok önemli olduğunu, sınır ötesi ticareti ve yatırımı teşvik edeceğini vurguladı.

 
Almanya'nın Münih kentinde (21-22 Temmuz) düzenlenen Uluslararası Vergi Konferansı, “Sürdürülebilir Bir Dünya Vergi Düzenine Doğru?” teması altında iki gün boyunca dünyanın dört bir yanından iş dünyası liderlerini ve politika yapıcıları bir araya getirerek uluslararası vergi politikasında ortaya çıkan güncel konuları ele aldı. Oturumlar, yeni uluslararası vergi kurallarının etkin bir şekilde uygulanması için kesinlik, açıklık ve basitleştirmenin öneminin yanı sıra süreçte kilit bir paydaş olarak iş dünyasının sürekli işbirliği ve katılımına duyulan ihtiyacın altını çizdi.
 
Etkinlik; ICC, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Komisyonu, vergi idareleri ve iş dünyası temsilcilerinden çok sayıda konuşmacıyı vergi politikası-uygulaması konularını tartışmak üzere bir araya getirdi ve OECD/G20'nin ekonominin dijitalleşmesinden kaynaklanan vergi zorluklarını ele aldı. Karbon fiyatlandırması ve sınır ötesi mobil çalışma gibi küresel düzeydeki diğer vergi konuları da tartışıldı.
 
Konferansta konuşan ICC Küresel Vergilendirme Komisyonu Başkanı Christian Kaeser, mevcut sorunların çözümünde, uyumlu yaklaşımları teşvik etmek için herkesin aktif adımlar atmasını gerektiğini belirtti. Gelecekteki uluslararası vergi kurallarının, giderek dijitalleşen bir ekonomide uygulanabilir olmasını sağlamak ve iklimde net sıfır emisyon hedeflerine yönelik çabaları güçlendirmek için küresel olarak koordine edilmiş çabalara ihtiyaç olduğunu vurguladı.