İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret Ve Finansman Bölüm Başkanı'nın Mesajı
Değerli Öğrencilerimiz,
 
Bilimsel süreçlerin ve güncel tekniklerin hızla değiştiği ve dönüşüme uğradığı bir çağda yaşamaktayız. Bu çerçevede, çağdaş bilgilerin günden güne yenilenmesi, eski tekniklerin ve disiplinlerin bağlı olduğu teorik alışkanlıkların güncellenmesini zorunlu kılmaktadır. Bilimsel değişimlerin temelleri geleceğin doğru bir şekilde yorumlanabilmesi için iyi kavranmalıdır. Üniversitelerin amaçları arasında bilgi temelli dönüşümsel süreçlerin ve ilgili teorik yapıların bilimsel aktiviteler içine dahil edilmesi mutlak bir zorunluluk olarak yer almalıdır. Ayrıca, üniversitelerin en temel amaçlarından biri iş dünyasına iyi eğitilmiş ve teknik olarak donanımlı bireyler yetiştirmek olduğu kadar bir diğer amacı da bilime katkı sağlayacak akademisyenler yetiştirmek olmalıdır.
 
Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü olarak alanımızın tüm gelişmelerini bu bilimsel yönelime bağlı olarak düzenlemeyi ve öğrencilerimize aktarmayı en önemli sorumluluklarımız arasında görmekteyiz. Özellikle küreselleşmenin ve artan küresel ilişkilere bağlı olarak süregelen ticari gelişmelerin öğrencilerimize bütüncül bilgiler ışığında aktarılması gereklidir. Bu bağlamda, ilgili alanındaki dönüşümlerin diğer disiplinlerdeki değişmelere bağlı olarak yorumlanması ve farklı boyutlarıyla aktarılması Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü olarak en önemli hedeflerimizdendir. Sonuç olarak, öğrencilerimizin gerekli teknik, kurumsal ve pratik araçlarla donatılarak, günlük yaşamda, iş dünyasında ve akademik geleceğinde karşılaşacakları sorunların çözümü ile ilgili yeteneklerini ve becerilerini geliştirme amacımız öncelikli olarak eğitim programımızda yer almaktadır.
 
Bilimsel gelişmeleri güncel iş alanları ile bir bütün halinde müfredatına dahil eden programımızda öğrenimini sürdüren tüm öğrencilerimize başarılar dilerim.
                                                                                                                             
                                                                                                                               Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı