İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi - iisbf@gelisim.edu.tr

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 2023 Yılı İhracatçılar İçin Zorlayıcı Bir Yıl Mı Olacak?


2022 yılı Ocak – Eylül dönemi ihracat verileri 2021 yılı Ocak - Eylül dönemine göre %17 oranında ithalat ise %40.4 oranında artış göstermiştir.


Aynı dönemlerin ithalat verileri detaylı incelendiğinde Eylül 2021’de ihracatın ithalatı karşılama oranı %83.2 iken bu oran Eylül 2022’de %69.4 olarak gerçekleşmiştir (TÜİK, 2022). Yani 2021 yılının Eylül ayında her 100$’lık ithalatın 83.2’si ihracat ile karşılık bulurken 2022’de bu karşılama oranı 69.4$’a kadar gerilemiştir.

Ülke parası değer kaybettiğinde dış piyasalarda mallar ucuz hale gelir ve ihracatın artması beklenir. Aynı zamanda ithal ürünler pahalı hale gelerek ülke içine girişinde azalmaların olması beklenir. Türkiye’ye baktığımızda ülke parası değer kaybından dolayı ihracatta artış söz konusudur. Ancak istenilen düzeye çıkamamıştır. Çünkü ihracatımızın %41’ini AB ülkeleri karşılamaktadır ve AB ülkelerinde ekonomik sıkıntılar yaşanmaktadır. Ayrıca esnekliği yüksek mallar ihraç etmemiz nedeniyle ülkelerin ilk vazgeçtiği ürünler ihraç ürünlerimiz olmaktadır.

Türkiye son yıllarda ihracat yelpazesinde genişlemeye girmiş olsa da halen da AB ihracatımızda büyük bir paya sahiptir. İhracatımızın önümüzdeki günlerde oynayacağı rol Avrupa’nın ekonomik seyrine dolayısıyla Rusya’nın Avrupa’ya uygulayacağı ambargoların durumuna göre netlik kazanacağını söyleyebiliriz. Bugünkü durum üzerinden yorum yapmak gerekirse durum ihracatçılar için pek parlak gözükmüyor (Eğilmez, 2022).

DR.ÖĞR.ÜYESİ BURCU SAVAŞ ÇELİK