İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi - iisbf@gelisim.edu.tr

Yönetim Bilişim Sistemleri
 Muafiyet ve İntibak İşlemleri Hakkında Bilgilendirme
Muafiyet ve intibak sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi (OBİS) üzerinden öğrencilere duyurulmaktadır. Öğrenciler duyurulduğu tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde muafiyet verilmeyen dersler, ders notları ve yarıyıl veya sınıf intibakları için itirazlarda bulunabilir.

İtirazlar ilgili birimlerce sonuçlandırılır ve Rektörlük makamına en geç bir haftta içerisinde bildirilir. Öğrenciler itiraz talebinde bulundukları ders/derslere itirazları sonuçlanıncaya kadar kayıt yaptırmak ve devam ettirmek zorundadır. İlgili birimlerce değerlendirilen ve sonuçlandırılan itiraz işlemleri için veya yeni bir ders muafiyeti ve intibak işlemi için öğrenci tekrar itiraz başvurusunda bulunamaz.