İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi - iisbf@gelisim.edu.tr

Yönetim Bilişim Sistemleri
 Araştırma Görevlisi Süreyya İmre Bıyıklı’nın Kitap Bölümü Yayımlandı
Araştırma Görevlisi Süreyya İMRE BIYIKLI’nın Editörlüğünü Dr.Mehmet Özcan’ın üstlendiği 21.Yüzyılda İktisadı Anlamak: Güncel Ekonometrik Zaman Serileri Çalışmaları isimli kitapta “Türkiye’de İşsizlik Histerisinin Doğrusal Olmayan Birim Kök Testleriyle Sınanması” adlı kitap bölümü yayımlanmıştır.