İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri
 RStudio ile Ekonometri ve Zaman Serilerinde Simülasyon Eğitimi


Bölümümüz Araştırma Görevlisi Süreyya İMRE BIYIKLI, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi tarafından 3-9 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenen toplam 63 saat süren TÜBİTAK 2237-A “RStudio ile Ekonometri ve Zaman Serilerinde Simülasyon Eğitimi” isimli eğitime katılmıştır.


Bölümümüz Araştırma Görevlisi Süreyya İMRE BIYIKLI, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi tarafından 3-9 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenen toplam 63 saat süren TÜBİTAK 2237-A “RStudio ile Ekonometri ve Zaman Serilerinde Simülasyon Eğitimi” isimli eğitime katılmıştır.

Akademik mesleğin henüz başında olan doktora öğrencilerinin uygulamalı ekonometrik bilgi düzeylerinin gelişmesine katkıda bulunarak, gerçekleştirecekleri akademik yayınların kalitesini artırma amacı güden bu etkinliğe destek olan tüm öğretim elemanlarına teşekkür ederiz.