İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi


 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, yirmi birinci e-bülteni yayınladı


İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktora Öğrencisi ve aynı zamanda Y.Y.Ü TTO Proje Destek Koordinatörlüğü çalışanı Öğr.Üyesi Yakup KARAKUŞ'un "Doğrusal Olmayan Savaş Stratejisi Üzerine Değerlendirmeler" adlı çalışmasına linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.