İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi - iisbf@gelisim.edu.tr


 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü yirminci e-bülteni yayınladı

İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İİSBF) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emre Gündoğdu'nun "Kuzey Kore Örneği Üzerinden Bir Nükleer Strateji Tartışması ve Olası Senaryolar" adlı çalışması için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.