İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi - iisbf@gelisim.edu.tr


 Arş. Gör. Merve Boyacı Yıldırım'ın makalesi yayımlandı.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Arş. Gör. Merve BOYACI YILDIRIM'ın "Sosyal Medyada Marka Boykotları ve Kriz İletişimi: ‘Twitter (X)’ Kullanıcı Yorumlarının Metin Madenciliği ile İncelenmesi" isimli makalesi Etkileşim dergisinde yayınlanmıştır.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Araştırma Görevlisi Merve BOYACI YILDIRIM'ın "Sosyal Medyada Marka Boykotları ve Kriz İletişimi: ‘Twitter (X)’ Kullanıcı Yorumlarının Metin Madenciliği ile İncelenmesi" isimli makalesi TR Dizin'de indeksenen Etkileşim dergisinde yayımlanmıştır. 

Araştırma Görevlisi Merve BOYACI YILDIRIM'ın makalesi deprem gibi doğal afetlere karşı kurumların sergilediği tavırların toplum temelinde sosyal medyaya nasıl yansıdığını incelemektedir. Makaleyi buradan okuyabilirsiniz.

Hocamızı tebrik ederiz. 

Haberler

Tüm Haberler