İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi


  Doç. Dr. Gülgün Çiğdem, Dr. Öğr. Üyesi Burcu Çelik ve Arş. Gör. Süreyya Bıyıklı 6. International New York Academic Research Congress’te!

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gülgün Çiğdem, aynı bölümden Dr. Öğr. Üyesi Burcu Savaş Çelik ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nden Arş. Gör. Süreyya İmre Bıyıklı, 12-14 Kasım 2022’de New York’ta hibrit olarak düzenlenen 6. International New York Academic Research Congress’e katılarak “The Relationship between Women’s Labor Participation and Economic Growth: Empirical Evidence from Turkey” isimli ampirik çalışmalarını sundular.
23 farklı ülkeden katılım ve her bir alandan en az %55 yabancı katılımcı oranı ile  gerçekleştirilen kongrede sunulan çalışmanın analiz sonuçlarına göre; kadın işgücüne katılım oranı, istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur ve ekonomik büyüme üzerinde pozitif etkisi olduğu tespit edilmiştir. Kadın işgücüne katılım oranında %1’lik bir artış, büyümeyi %0.12 artırmaktadır. Ayrıca analizlerde GSYİH’dan kadın istihdam oranına doğru tek yönlü nedensellik saptamışlardır.


Haberler

Tüm Haberler