İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi


 ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİNİN YAZ ÖĞRETİMİNDE, DERS ALMA VE DEVAM KOŞULLARI


Üniversitemiz öğrencileri için ders kayıtları OBİS üzerinden yapılacaktır. Öğrenciler öncelikle derslere OBİS üzerinden ders seçimlerini yaparak akabinde ödemelerini gerçekleştireceklerdir.
Ödemelerini ders kayıt süresi bitimine kadar yapmayan öğrencilerin ders kayıtları geçersiz sayılacaktır. Yaz öğretiminde öğrenci, alt yarıyıllara ait hiç almadığı, alıp da sınavına girme hakkı elde edemediği, alıp da başarısız kaldığı veya genel not ortalaması (GANO)’sını yükseltmek amacı ile almak istediği dersleri alabilir. Yaz öğretiminde bir öğrenci başka bir Yükseköğretim Kurumundan alınan dersler dahil en fazla 4 ders alabilir. Geçerli mazereti (ölüm, hastalık, kaza gibi) ilgili Yönetim Kurulu tarafından kabul edilenler hariç olmak üzere yaz öğretiminde ders ekleme, ders bırakma ve dersten çekilme uygulanmaz. Dersi seçtiği halde devam etmeyen öğrencilere, dersin normal döneminde ki notu dikkate alınmadan FF harf notu verilerek sisteme işlenir. Yaz öğretiminde üst sınıfa ait ders alınamaz.

2021-22 YAZ ÖĞRETİMİNDE AÇILACAK OLAN DERSLER İÇİN TIKLAYINIZ

ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİNİN YAZ ÖĞRETİMİNDE BAŞKA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN DERS ALMA KOŞULLARI

Bir ders yaz öğretiminde açılamıyorsa, Senato tarafından belirlenen yaz öğretimine ilişkin usul ve esaslar kapsamında, ilgili dersin kredi ve içeriğinin eşdeğerliği bölüm başkanınca uygun görülmek ve yerel kredisi ilgili dersin yerel kredisinden az olmamak kaydı ve ilgili birim yönetim kurulunun kararı ile başka bir üniversiteden alınabilir.

BAŞKA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTEMİZDEN DERS ALMASI

Başka yükseköğretim kurumlarında öğrenci olduğunu belgeleyen öğrenciler, Üniversitenin yaz öğretiminde açılan dersleri alabilirler. Seçilen ders kayıtları iptal edilemez;  Öğrenciler Öğrenci Belgesi ve 1 adet Fotoğraf ile ders kayıt tarihleri arasında Rektörlük Binası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuru yapacaklardır.

Başvuru formu için tıklayınız  

2021-22 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Öğretimi Takvimi
 

Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Olay
17 Haziran 2022 Cuma 28 Haziran 2022 Salı DERS KAYITLARININ YAPILMASI (ONLINE)
01 Temmuz 2022 Cuma 01 Temmuz 2022 Cuma DERSLERİN BAŞLAMASI
04 Temmuz 2022 Pazartesi 15 Temmuz 2022 Cuma Ara Sınav Tarihlerinin İlanı
01 Ağustos 2022 Pazartesi 07 Ağustos 2022 Pazar Ara Sınavlar
01 Ağustos 2022 Pazartesi 13 Ağustos 2022 Cumartesi Ara Sınav Sonuçlarının İlanı
01 Ağustos 2022 Pazartesi 15 Ağustos 2022 Pazartesi Final Sınav Tarihlerinin İlanı
26 Ağustos 2022 Cuma 26 Ağustos 2022 Cuma DERSLERİN SONA ERMESİ
28 Ağustos 2022 Pazar 28 Ağustos 2022 Pazar Yaz Öğretimi İçin Ödev, Kısa Sınav vb Faaliyetlerin Sisteme Girilmesi (Gece Saat 24.00 de Sistem kapanacak ve Bu Saatten Sonra Not Girişi Yapılamayacak ve Girilen Notlar Kaldırılamayacaktır)
28 Ağustos 2022 Pazar 28 Ağustos 2022 Pazar Yaz Öğretimi İçin Devamsızlıkların Sisteme Girilmesi (Gece Saat 24.00 de Sistem kapanacak ve Bu Saatten Sonra Devamsızlık Girişi Yapılamayacak ve Girilen Devamsızlıklar Kaldırılamayacaktır)
29 Ağustos 2022 Pazartesi 04 Eylül 2022 Pazar Final Sınavları
29 Ağustos 2022 Pazartesi 10 Eylül 2022 Cumartesi Final Sınav Sonuçlarının İlanı
29 Ağustos 2022 Pazartesi 13 Eylül 2022 Salı Mezuniyet Aşamasındaki Öğrenciler İçin Tek Ders Sınavı veya Not Yükseltme Sınavları Başvuru Tarihleri
16 Eylül 2022 Cuma 16 Eylül 2022 Cuma Mezuniyet Aşamasındaki Not Yükseltme veya Tek Ders Sınavları

 
T.C.
İstanbul Gelişim Üniversitesi
2021-2022
Eğitim Öğretim Yılı Yaz Öğretimi Ücret Tablosu
Üniversitemiz T.C. Uyruklu Öğrencileri için; Ders Başına Yaz Öğretimi Ücreti 750 TL
Üniversitemiz Hazırlık Sınıfı Öğrencileri için; Tüm Hazırlık Sınıfı Dersleri Yaz Öğretimi Ücreti 750 TL
Başka Yükseköğretim Kurumu T.C Uyruklu Öğrencileri için; Kredi Başı Yaz Öğretimi Ücreti 1200 TL
Üniversitemiz Uzatan Öğrencileri için; Kredi Başı Yaz Öğretimi Ücreti 600 TL
Üniversitemiz Uzatan Öğrencileri için; Staj Ücreti (3 Kredi) 1800 TL
 
Üniversitemiz Yabancı Uyruklu Öğrencileri için; Ders Başına Yaz Öğretimi Ücreti 100 USD
Üniversitemiz Yabancı Uyruklu Hazırlık Sınıfı Öğrencileri için ; Tüm Hazırlık Sınıfı Dersleri Yaz Öğretimi Ücreti 100 USD
Başka Yükseköğretim Kurumu Yabancı Uyruklu Öğrencileri için; Kredi Başı Yaz Öğretimi Ücreti 100 USD
Üniversitemiz Uzatan  Yabancı Uyruklu  Öğrencileri için; Kredi Başı Yaz Öğretimi Ücreti 50 USD
Üniversitemiz Uzatan  Yabancı Uyruklu Öğrencileri için; Staj Ücreti (3 Kredi) 150 USD
     
 
NOT: Yaz öğretimi ücretleri OBİS üzerinden kredi kartı ile tek çekim, 3 taksit şeklinde veya Üniversitemiz muhasebe birimine bizzat müracaat ederek ödenebilecektir.
Yaz öğretimi için Havale ve EFT yöntemi ile ödeme kabul edilmeyecektir.

Haberler

Tüm Haberler