İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Reklamcılık Önerilen Kitap ve Filmler
BİR REKLAMCININ OKUMASI GEREKEN KİTAPLAR

  Kitap Adı Yazar Adı
1 1984 George Orwell
2 Hayvan Çiftliği George Orwell
3 Fahrenheit 451 Ray Bradbury
4 Veronika Ölmek İstiyor Paul Coelho
5 Dövüş Kulübü Chuck Palahniuk
6 Dönüşüm Franz Kafka
7 Çavdar Tarlasında Çocuklar J.D. Salinger
8 Cesur Yeni Dünya Aldous Huxley
9 Toplumun Mc Donallaştırılması George Ritzer
10 Gösteri Toplumu Guy Debord
11 Görme Biçimleri John Berger
12 Buyology Martin Lindstrom
13 Akıl Tutulması Max Horkheimer
14 Sanatın Öyküsü Ernst Gombrich
15 Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek George Ritzer
16 Homo Ludens Johan Huizinga
17 Reklam Nasıl İşe Yarar: Araştırmanın Rolü Jone Jones
18 Görsel Çekiç Laura Ries
19 Yeni İkonalar – Televizyon Reklam Sanatı Paul Rutherford
20 Rüyalar ve Yanılgılar Psikolojisi Sigmund Freud
21 Estetize Edilmiş Yaşam Walter Benjamin
22 Medya, İktidar, İdeoloji Stuart Hall
23 Kişilerarası İletişim Peter Hartley
24 Gutenberg Galaksisi: Tipografik insanın Oluşumu Marchall Mcluhan
25 Popüler Kültürü Anlamak John Fiske
26 İzleniyoruz: Yeni Reklam Sektörünün Elindeki Kimliğimiz ve Değerimiz Joseph Turow
27 Tüketim Toplumu Jean Baudrillard
28 Simularklar ve Simülasyon Jean Baudrillard
29 İletişim Olarak Reklamcılık Gillian Dyer
30 Modernliğin Sonuçları Antony Giddens
31 Politika Aristoteles
32 Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu Erving Goffman
33 Kitleler Psikolojisi Gustave Le Bon
34 İletişim Çalışmalarına Giriş John Fiske
35 Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür Manuel Castells
36 Ağ Toplumunun Yükselişi Manuel Castells
37 Televizyon Öldüren Eğlence Neil Postman
38 Devlet Platon
39 Retorik Aristoteles
40 Televizyon, Teknoloji ve Kültürel Biçim Raymond Williams
41 Sözlü ve Yazılı Kültür (Sözün Teknolojileşmesi) Walter J. Ong
42 Sosyolojik Düşünmek Zygmunt Bauman
43 Medya Gösterisi Douglas Kellner
44 Medya Tarihi Jean Noel Jeanneney
45 Teknopoli Yeni Dünya Düzeni Neil Postman
46 Rızanın İmalatı Kitle Medyasının Ekonomi Politiği Noam Chomsky, S. Edward Herman
47 Kitle Psikolojisi Sigmund Freud
48 Kültür Endüstrisi Theodor W. Adorno
49 Ütopya Thomas More
50 İknanın Psikolojisi Robert Cialdini
51 Bilinçaltımdaki Reklamlar: Reklamlar Bizi Nasıl Ekiler? Robert Hearth
52 Satan Reklam Yaratmak Luke Sullivan
53 Reklam Yazarının El Kitabı Joseph Sugarman
54 Pazarlama 4.0 Gelenekselden Dijitale Geçiş Philip Kotler
55 Reklam Dünyasının Kralı David Ogilvy Kenneth Roman
56 Beden Dili Joe Navarro
57 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Philip Kotler, Nancy Lee
58 Güçlü Markalar Yaratmak David Aaker
59 Reklam Zekayı Sihre Dönüştürmek John Hegarthy
60 Yeni Nesil Reklamcılık Fons Van Dyck
61 Yaratıcı Reklamcılığın Temelleri Ken Burtenshaw, Nik Mahon, Caroline Barfoot
62 Gutenberg Galaksisi Marshall Mcluhan
63 Televizyon, Teknoloji ve Kültürel Biçim Raymond Williams
64 Medya ve İzleyici (Bitmeyen Tartışma) Stuart Hall
65 Aydınlanmanın Diyalektiği Max Horheimer
66 Kamusallığın Yapısal Dönüşümü Jürgen Habermas
67 Genel Dilbilim Dersleri Ferdinand de Saussure
68 İnsan Doğasını Anlamak Alfred Adler
69 Niccola Malchiavelli Prens
70 Toplum Sözleşmesi Jean Jacques Rousseau
71 İnsan Ruhuna Yöneliş Carl Gustav Jung
72 Mantık Üzerine Yazılar Charles Sanders Peirce
73 İletişimsel Eylem Kuramı Jürgen Habermas
74 İletişimin ABC’Sİ Ünsal Oskay
75 Siyasal Düşünceler Tarihi Alaaddin Şenel
76 Algı Yönetimi: İletişimin Akıl ve Gönül Penceresi Ali Saydam
77 Görsel Göstergebilim Doğan Günay, Alev Parsa
78 Reklamcılık: Kavramlar, Kararlar, Kurumlar Füsun Topsümer, Müge Elden
79 Tutum, Algı, İletişim Metin İnceoğlu
80 Nedir Bu Reklam? Muazzez Babacan
81 Şimdi Reklamlar Müge Elden, Özkan Ulukök, Sinem Yeygel
82 Reklamın Dili Uğur Batı
83 Medya Metinlerini Çözümlemek Ümit Atabek
84 Toplumbilimde Araştırma Muzaffer Sencer
85 Kitle İletişim Kuramları Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar Levent Yaylagül
86 İletişim Kuramlar Yaklaşımlar Nazife Güngör
87 İknanın Sosyal Psikolojisi Ece Karadoğan Doruk
88 Sanatta ve Günlük Yaşamda İletişim Çatışmaları ve Empati Üstün Dökmen
89 Reklam Yönetimi Abdullah Özkan
90 İnsan İnsana Doğan Cüceloğlu
91 Yaratıcı Yazarlık Zümrüt Bıyıklıoğlu
92 Kavram ve Kuramlarıyla Reklam Filiz Balta Petekoğlu
93 Sosyal Medya: Halkla İlişkiler, Reklam ve Pazarlama Yeşim Güçdemir
94 Reklam Yazarlığı Müge Elden
95 Reklam ve Reklamcılık Müge Elden
96 Reklam Nasıl Çözümlenir? Rengin Küçükerdoğan
97 Reklam Çekicilikleri Müge Elden, Uğur Bakır
98 Reklam Söyleşileri Ayşe Kalay, Candan Çelik, Ebru Ulusoy Akgün, Didem Yalın
99 İletişimi Anlamak İrfan Erdoğan
100 Öteki Kuram İrfan Erdoğan, Korkmaz Alemdar
 
 
BİR REKLAMCININ İZLEMESİ GEREKEN FİLMLER
 
  Film Adı Film Yılı Yönetmen Adı
1 Dövüş Kulübü (Fight Club) 1999 David Fincher
2 Truman Show 1998 Peter Wair
3 12 Kızgın Adam (12 Angry Man) 1957 Sidney Lumet
4 Başkanın Adamları (Wag The Dog) 1997 Barry Levinson
5 Art & Copy 2009 Doug Pray
6 12 Maymun (12 Monkeys) 1995 Terry Gilliam
7 2001 Uzay Destanı (2001: Space Odyssey) 1968 Stanley Kubrick
8 Bıçak Sırtı (Blade Runner) 1982 Ridley Scott
9 Solaris 1972 Andrei Tarkovsky
10 Katil Doğanlar (Natural Born Killers) 1994 Oliver Stone
11 Barton Fİnk 1991 Coen Kardeşler
12 Makas Eller (Edward Scisorshand) 1990 Tim Burton
13 Köy (The Village) 2004 M. Night Shyamalan
14 Dogville 2003 Lars Von Trier
15 Rezervuar Köpekleri (Reservoir Dogs) 1992 Quentin Tarantino
16 Yurttaş Kane (Citizen Kane) 1941 Orson Welles
17 Casablanca 1942 Michael Curtiz
18 Düşüş (The Fall) 2006 Tarsem Singh
19 Ölümcül Oyun (Funny Games) 1997 Michael Haneke
20 Maymunlar Cehennemi 1968 Franklin Schaffner
21 9,90 YTL (99 Francs) 2007 Jan Kounen
22 Thank You For Smoking 2005 Jason Reitman
23 The Joneses 2009 Derrick Borte
24 Joy 2015 David O. Russell
25 Sosyal Ağ (The Social Network) 2010 David Fincher