İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Sosyoloji
 Arş. Gör. Banu Demirbaş'ın Ocak Ayı Kitap Önerileri


İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim elemanlarından Arş. Gör. Banu Demirbaş, ocak ayı için öğrencilerimize kitap önerilerinde bulunmuştur.


Aşağıdaki kitaplar öğrencilerimize tavsiye edilmektedir:
  • Kadınlar, Irk ve Sınıf- Angela Y. Davis
  • Eril Tahakküm- Pierre Bourdieu
  • Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti- Serpil Sancar
  • Milliyetçilik ve Toplumsal Cinsiyet- Derleyenler: Simten Coşar ve Aylin Özman
  • Reklamlarda Toplumsal Cinsiyet- Erving Goffman