İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi - iisbf@gelisim.edu.tr

Sosyoloji
 Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf Öğrencilerine Oryantasyon Eğitimi Verildi.
İstanbul Gelişim Üniversitesi 30.09.2022 Cuma günü itibariyle 2022-2023 akademik yılına başladı. Bu sebeple sosyoloji bölümü birinci sınıf öğrencilerine Arş. Gör. Aysun Körlü Topan ve Arş.Gör. Banu Demirbaş tarafından Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Aydın'ın Sosyolojiye Giriş dersinde oryantasyon eğitimi verildi. 

Eğitimde ilk olarak bölümün tarihçesine ve akademik kadro hakkında bilgiye yer verildi. Bölümümüz kapsamında her öğrenciye danışmanlık atamasının yapılacağı, haftalık görüşme saatlerinde öğretim üyeleriyle görüşmelerin gerçekleştirilebileceği bilgisi verilerek iletişim adresleri hatırlatıldı. 

Bunun yanında “Saygın Dünya Üniversitesi” olma yolunda fiziki kapasitesine, insan kaynaklarına ve öğrencilerine sağladığı imkânlara önemli yatırımlar yapan üniversitemizin, 2017 yılında çok iddialı bir atılım süreci başlattığı ve kalite denetimi sonucunda akreditasyon değerlendirilmelerine dahil olduğu, sosyoloji bölümünün de AQAS kapsamında akredite edildiği ifade edilerek akredite olmuş bir bölümden mezun olmanın sağlayacağı avantajlardan bahsedildi. 

Ayrıca öğrencilere bölüm müfredat bilgisi, seçmeli ders havuzu, yönetmelikler, Çift Anadal, Yan Dal ve Erasmus Programları hakkında bigilendirme yapılarak bu programlara başvurmanın kendilerine sağlayacağı farkındalık ve kariyer olanakları hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Öğrencilere mezun olduktan sonra hangi alanlardan kariyerlerine yön verebilecekleri hakkında bilgi verilerek eğitim sonlandırıldı.

Öğrencilerimize 2022-2023 Akademik Yılında başarılar dileriz. 

Oryantasyon Eğitimi 1