İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi - iisbf@gelisim.edu.tr

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Tanıtımı


Bölümün Amacı
 
Uluslararasılaşma standartlarına uygun, yenilikçi  öğretim anlayışını benimseyen Türk Dili ve Edebiyatı Programı; öğrencilerine Türk dili tarihi,  Türk ve dünya edebiyatı, edebiyat sosyolojisi gibi alanlarda yetkinlik kazandırmayı ve öğrencilerinin milli dil ve kültürü derinlemesine özümsemiş, iletişim ve sosyal yönü güçlü, içinde yaşadığı zamanı ve atmosferi idrak edebilen, başta kültür akrabalığımız bulunan toplumlar olmak üzere tüm toplumlarla ilgili çalışmalarda paydaş olacakları bilgi ve becerilere sahip bireyler olarak mezun olmasını amaçlamaktadır.
 
 
Bölümün Hedefi
 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü;  mezunlarının, alanında uluslararası bilimsel standartlara ulaşma çabasına sahip, Türk kültürü coğrafyasını dil ve edebiyat ürünleri ile kavramış, Türkçeyi doğru ve güzel konuşan, eleştirel düşünme, okuma, yorumlama becerisi kazanmış, araştırma ve geliştirmeye önem veren, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimsemiş bireyler olarak yetişmesini hedeflemektedir.
 
 
Kariyer Olanakları
 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları, kamu ve özel kuruluşlarda pek çok farklı unvanla çalışma olanaklarına sahip olurlar. Devlet okulları ve özel sektör okullarda (öncelikle liselerde) öğretmenlik, dershane ve yabancılara Türkçe öğreten TÖMER benzeri özel kurslarda öğretmenlik, Belediyelere bağlı İSMEK kurslarında Osmanlıca, diksiyon vb. derslerde öğretmenlik, araştırma görevliliği ile başlayan süreç sonunda akademisyenlik, basın yayın kuruluşlarında dergi gazete yöneticiliği ve editörlük, insan kaynakları alanında personel, büyük şirketlerde yazışmalarla ilgili yönetici gibi alanlarda da çalışabilirler.
 
Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler
Üniversitemiz ön lisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.