İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Tarihçe
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 
 
İstanbul Gelişim Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2016 yılında kurulmuştur. 
 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün müfredatı üniversitemizin uluslararasılaşma stratejisi doğrultusunda AKTS’ye (Avrupa Kredi Transfer Sistemine) uyumlu olacak şekilde oluşturulmuştur.
Bölüm müfredat her öğretim yılında gözden geçirilmekte ve Çağdaş yaklaşımlar ve çalışma sahalarına göre izlenceler güncellenmekte ve gerektiğinde yeni seçmeli derslerle zenginleştirilmektedir.